top of page

Komunikat startowy rajdu w Sokolnikach


​​Przedstawiamy kilka istotnych informacji, z którymi powinni zapoznać się uczestnicy rajdu w Sokolnikach. Informacje te są uzupełnieniem Regulaminu Rajdów Bike Orient 2017.


BAZA RAJDU

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Sokolnikach, ul. Parkowa 1 - lokalizacja na mapie google. Tutaj odbędzie się start, meta, wydawanie posiłków i grill na mecie oraz zakończenie imprezy. Możliwość skorzystania z bezpłatnych noclegów na sali oraz sanitariatów w budynku GOKSiT. Ze względu na małą liczbę miejsc parkingowych przed GOKSiT, rekomendujemy pozostawienie samochodu na parkingu przed Urzędem Gminy lub w pobliżu kościoła, znajdujące się w odległości do 300 metrów od bazy rajdu. Sklepy spożywcze, w tym sklep samoobsługowy znajdują się w podobnej odległości od bazy. UWAGA! polecamy zabrać zapięcia rowerowe i stosować je pozostawiając rower nawet na chwilę bez opieki.
TRASA RAJDU


Trasa rajdu w powiecie wieruszowskim charakteryzować się będzie znacznymi obszarami leśnymi. Większość pokonywanych dróg wiodła będzie przez lasy o łatwej przebieżności (niektóre punkty będą zlokalizowane kilkadziesiąt metrów od dróg). Drogi głównie gruntowe i szutrowe z małym udziałem dróg asfaltowych. Teren jest w większości płaski, urozmaicony dość licznymi wydmami porośniętymi lasami. Przez teren rozgrywania rajdu płynie Prosna, którą być może niektórzy pokuszą się pokonać wpław:), ale nie będzie takiej konieczności.


MAPA I PUNKTY KONTROLNENa najbliższej edycji do odnalezienia będzie wyjątkowo dużo punktów kontrolnych. Na mapie przedstawionych zostanie aż 30 PK. Uczestnicy zaliczając od 1 do 20 PK klasyfikowani będą na trasie mega, a od 21 do 30 PK na trasie giga. Część z nich stanowić będą stałe punkty do orientacji terenowej, powstałe w ramach projektu Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem. Wyposażone one będą w drewniane słupki z przytwierdzonym perforatorem i numerem. Będą to punkty oznaczone na mapie numerami w zakresie od 34 do 61. UWAGA! W terenie stałych punktów kontrolnych będzie znacznie więcej. Należy podbić tylko właściwe, na których znajdują się numery odpowiadające tym na mapie. Klasycznie oznakowane (lampion + perforator) będą punkty z numerami od 1 do 16.

Mapa rajdowa formatu srA3 (320x450 mm) w skali 1:50 tys. będzie miała podkład turystyczny z fragmentami mapy do biegu na orientację oraz ortofotomapy.


Stały punkt kontrolny na trasie rajdu

​​SYSTEM POMIARU CZASU


Na edycji w Sokolnikach zastosowany zostanie nowy system pomiaru czasu. Czas będzie mierzony przy pomocy czytnika kodów kreskowych. Każdy z uczestników będzie zobowiązany oddać obsłudze na mecie kartę startową, na której zlokalizowany będzie kod kreskowy. WAŻNA INFORMACJA! Czas pokonania trasy będzie liczony w momencie przekazania obsłudze karty i sczytania kodu, a nie jak było w poprzednich edycjach w momencie przekroczenia mety.


WYNIKI NA ŻYWO


Podczas rajdu będziemy na bieżąco aktualizować wyniki z przebiegu rywalizacji. Wyniki będzie można śledzić pod tym LINKIEM.


WARTO ZOSTAĆ NA DŁUŻEJ


Zachęcamy do dłuższego pobytu w powiecie wieruszowskim. W pakiecie startowym każdy z uczestników otrzyma mapę ze stałą trasą do orientacji terenowej projektu Wieruszowski Powiat z Mapą i Kompasem z 35 punktami kontrolnymi. To dobry pretekst żeby zostać do niedzieli i pobawić się w odszukiwanie punktów kontrolnych, już bez rywalizacji. W samych Sokolnikach warto obejrzeć z zewnątrz pałac z XVIII w., zlokalizowany w pobliżu GOKSiT.

Recent Posts
bottom of page