top of page

Regulamin Pucharu Bike Orient 2024

 

 • Organizatorami Pucharu Bike Orient jest Klub Turystyki Rowerowej BikeOrient, Stowarzyszenie Funkcjonariuszy Służb Mundurowych "Bastion", zespół IT Orient oraz Fundacja SNOB.

 • Regulamin Rajdu Bike Orient publikowany jest na stronie bikeorient.pl. Regulamin Rajdu OrientAkcja publikowany jest na stronie orientakcja.pl. Regulamin Rajdu IT Orient publikowany jest na stronie itorient.pl. Regulamin Rajdu Waligóry publikowany jest na stronie rajdwaligory.pl. Regulamin Rajdu SNOB publikowany jest na stronie snob.run.

 • Klasyfikacja Pucharu Bike Orient prowadzona jest na dwóch trasach: Mega (50-60 km) i Giga (100-120 km).

 • Do Klasyfikacji Pucharu Bike Orient 2024 na trasach Mega zalicza się 7 imprez: 1 edycja SNOB-a, 3 edycje Rajdów Bike Orient, 1 edycja IT Orient, 1 edycja OrientAkcji oraz 1 edycja Rajdu Waligóry. Do Klasyfikacji Pucharu Bike Orient 2024 na trasach Giga zalicza się 3 imprezy: 1 edycja Rajdu Bike Orient, 1 edycja IT Orient oraz 1 edycja OrientAkcji.

 • Harmonogram imprez Pucharu Bike Orient 2024:

 • W Pucharze Bike Orient klasyfikowani będą wszyscy uczestnicy, którzy wystartują w co najmniej jednej edycji rajdów: Bike Orient,  OrientAkcji, Rajdzie Waligóry, IT Orient lub SNOB-ie rozgrywanych w 2024 roku na trasach Mega lub Giga.

 • Na obu trasach będzie prowadzona osobna klasyfikacja w dwóch kategoriach: kobiet i mężczyzn.

 • W klasyfikacji generalnej na trasie Mega brane będą pod uwagę cztery najlepsze starty danego uczestnika, a na trasie Giga dwa najlepsze starty.

 • Punkty za poszczególne edycje Rajdów przyznawane są według następujących zasad: 1 miejsce - 100 punktów, 2 miejsce - 99 punktów, 3 miejsce - 98 punktów itd., Uczestnicy którzy zajmą równorzędne miejsca otrzymają liczbę punktów należną osobie, która zajęłaby najniższą pozycję z tej grupy, gdyby nie było miejsc równorzędnych (np. 3 osoby zajmują 4 miejsce, wówczas każda z tych osób otrzymuje po 95 punktów), jeżeli liczba uczestników w danej edycji przekroczy 100 osób wówczas osoby z miejsc 100 i dalszych otrzymają 1 punkt, osoby nieklasyfikowane otrzymają 0 punktów.

 • W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez dwóch lub więcej Uczestników na pozycjach 1-3 miejsce, wyżej w rankingu będzie klasyfikowana osoba, która zdobyła więcej punktów kontrolnych w edycjach, w których razem startowali ci uczestnicy, a w przypadku równej liczby punktów o lepszym miejscu zdecyduje niższy łączny czas uzyskany w tych edycjach; przy dalszych miejscach w klasyfikacji będą uwzględniane miejsca ex aequo.

 • Zwycięzcy Pucharu Bike Orient 2024 na trasach Mega i Giga otrzymają puchary/statuetki (3 najlepsze zawodniczki na trasie Mega, 3 najlepsze zawodniczki na trasie Giga, 3 najlepszych zawodników na trasie Mega oraz 3 najlepszych zawodników na trasie Giga). Dekoracja zwycięzców odbędzie się na jednej z imprez Pucharu Bike Orient w 2025 r.

 • Organizatorzy Pucharu Bike Orient zastrzegają sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, uwzględniając sytuacje losowe, aktualną sytuację epidemiologiczną i wytyczne rządowe dotyczące organizacji imprez.

bottom of page